Gabiónové koše

Gabiónový kôš 1 x 0,3 x 0,5m

15.05 €

Gabiónový kôš 1 x 0,3 x 0,5m

18.35 €

Gabiónový kôš 1 x 0,5 x 0,5m

17.50 €

Gabiónový kôš 1 x 0,5 x 0,5m

21.60 €

Gabiónový kôš 1 x 1 x 0,5m

23.90 €

Gabiónový kôš 1 x 1 x 0,5m

28.70 €

Gabiónový kôš 1 x 0,5 x 1m

27.80 €

Gabiónový kôš 1 x 0,5 x 1m

35.00 €

Gabiónový kôš 1 x 1 x 1m

38.20 €

Gabiónový kôš 1 x 1 x 1m

47.80 €

Gabiónový kôš 2,0 x 0,5 x 0,5m

33.05 €

Gabiónový kôš 2,0 x 0,5 x 1,0m

50.40 €

Gabiónový kôš 2,0 x 0,5 x 1,0m

63.40 €

Gabiónový kôš 2 x 1 x 1m

67.30 €

Gabiónový kôš 2 x 1 x 1m

82.70 €