ANdezit hranol - kameň na murovanie

Frakcia 30×60 / 60-100 mm

Contact

+421948629850